skibhuskalender 2022-2023

Aktivitetskalender 2022-23

2022

 

Torsdag d. 31. marts        kl. 18.00        Fællesspisning. Kr.50,-

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 24/3

Mandag d. 4. april             kl. 19.00        Krea hygge og kreativitet

 

Torsdag d. 5. maj             kl. 19.00        Sangaften Jette og Ryan

 

Tirsdag d. 10. maj             kl. 18.00        Fællesspisning. Kr.50,-

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 3/5

 

Søndag d. 15. maj            kl. 09:00        Arbejdsdag i og omkring Bylaugshuset.

Der er rundstykker Kl. 09:00

 

Torsdag d. 19. maj           kl. 19:00        Krea hygge og kreativitet

 

Tirsdag d. 14. juni            kl. 19:00        Krea hygge og kreativitet

 

Torsdag d. 23. juni           kl. 18:00        Sankt Hans.
                      Medbragt mad kan tilberedes
                      på grillen som er klar kl. 18:00.
                      Bålet tændes kl. 19:30.

Lørdag d. 20. august        kl. 14:00        Skibhusdag for alle herboende i Skibhusene samt fraflyttede medlemmer. Det foregår på plænen ved Bylaugshuset

Onsdag d. 7. september kl. 18:00         Fællesspisning. Kr.50,-

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 31/8

Onsdag d. 21. september kl. 19:00       Krea hygge og kreativitet

Tirsdag d. 4. oktober        kl. 19:30        Bankospil

Fredag d. 21. oktober       kl. 18:00        Bylaugsfest kr. 100,-.

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 14/10

 Torsdag d. 27. oktober     kl. 19:00        Krea hygge og kreativitet

 Mandag d. 7. november   kl. 19:30        Bankospil

Torsdag d. 1. december kl. 18:00        Fællesspisning kr.50

Tilmelding og betaling til Ulla tlf. 6126 1842 senest 24/11

Søndag d. 4 december     kl. 14:00  Juletræfest Tilmelding  til Ulla tlf. 6126 1842 senest 27/11

 

2023

Søndag d. 8. januar          kl. 11-13        Kontingent betaling
                                                                                       i Bylaugshuset eller
                                                                                       reg. nr. 6866 konto
                                                                                       nr. 1081569 eller
                                                                                       Mobile Pay på
                                                                                       33446

Lørdag d. 11. februar       kl. 17:00                      Generalforsamling og hornskifte

Søndag d. 19. februar      kl. 14:00 Fastelavnsfest Tilmelding til Ulla tlf. 61261842 senest 12/2

Ret til ændringer forbeholdes

Kære alle medlemmer i Skibhusenes Bylaug.

Vi er klar til endnu et spændende år med aktiviteter og sammenkomster som vi kender dem.
Denne folder er delt rundt til alle i Skibhusene, for åbenhed omkring Bylauget,

Vi håber, alle vil være med til at støtte op om de forskellige aktiviteter hen over året.

 Leje af Bylaugshuset administreres af Ulla Jørgensen, og det er hende der skal rettes henvendelse til vedrørende dette.

Se venligst www.skibhusenesbylaug.dk for ledige datoer og yderligere kontaktdetaljer. På hjemmesiden forefindes en lejekontrakt, der skal underskrives forud for leje.

Skulle nogen have lyst til at hjælpe med noget, eller ligger inde med gode ideer, så er I velkomne til at give os en melding.

 Det er muligt at låne Bylaugshuset til kreative formål uden betaling, hvis det er åbent for alle medlemmer.

 De bedste hilsner fra Bestyrelsen.

Hjemmeside: www.skibhusenesbylaug.dk

Mail: skibhusenebylaug@gmail.com

Facebook: Skibhusenes Bylaug

(lukket gruppe, søg om medlemskab)

www.facebook.com/groups/skibhusenesbylaug/

Bank: reg. 6866. Kontonummer 1081569

Mobile Pay nummer 33446

Medlemskab kr. 250,- årligt.

Oldermand:                         Søren Madsen                    2961 3547

Formand:                            Ulla Jørgensen                   6126 1842

Kasserer:                            Jan Nielsen                         2398 8202

Bestyrelsesmedlem:           Allan Lundgreen                 2127 0845

Bestyrelsesmedlem            Niels Lino                            3048 9171

Bestyrelsessuppleant:        John Munkebo                    2449 5635    

Bestyrelsessuppleant:        Ketty Munkebo                   2449 5326

Udlejning Bylaugshus        Ulla Jørgensen                   4266 7860

skibhusenebylaug@gmail.com